Dạy bơi kèm riêng là sự lựa chọn của nhiều học viên, phụ huynh khi đăng ký lớp học bơi tại trung tâm Qk7 bởi: